urban budynkiem

 Marlena Kuliziak

Zapraszam do kontaktu

  • Tel. +48 731-174-412

  • ul. Szczecinska 31/3

  • Gdańsk, 80-392

  • NIP: 5931527367

  • REGON: 220865474

Oddział w Gdańsku

m.kuliziak@styllowo.com 

biuro.gdansk@styllowo.com

k.daliva@styllowo.com

Oddział w Toruniu

biuro.torun@styllowo.com